Vítejte na mém blogu, přeji příjemnou pohodu a úspěšný den :-)

úterý 16. února 2021

Historik Tomáš Pavlica

HISTORIK DOC. PhDr. TOMÁŠ PAVLICA, CSc.(26. 5. 1939 -16. 2. 2004)

(Ze vzpomínky Milana Myšky: Listy OU, březen 2004):

Tomáš Pavlica upoutal mou pozornost již jako student. Jiné převyšoval šíří svých znalostí,měl vynikající paměť a obdivuhodnou kombinační schopnost. Briskně vyjmenoval milenky Ludvíka XIV. i ztráty německé Luftwaffe v bitvě o Anglii. Zpaměti a kdykoliv byl schopen citovat básně Rukopisu královédvorského stejně hbitě jako forbínové dialogy Voskovce a Wericha nebo slavné válečné projevy Winstona Churchilla. Vybral jsem si ho jako svou pomocnou vědeckou sílu. Strávili jsme desítky hodin ve sklepích Městské lidové knihovny v Ostravě, vybírali vzácné knihy.  O pár let později se stal Tomáš mým kolegou na katedře: pracoval tu jako odborný pracovník-dokumentátor na výzkumných úkolech, prováděných tehdy katedrou.Stal se také jedním z trojice mých prvních doktorandů (1970).   

V rekordně krátké době napsal a obhájil kandidátskou dizertaci na Masarykově univerzitě v Brně (1991) a krátce nato v r.1994 se habilitoval na Univerzitě Palackého spisem, ve kterém shrnul svá dosavadní bádání o československých letcích v Anglii za druhé světové války, a získal tak veniadocendi pro novověké československé dějiny. Listopad 1989 mu umožnil, aby se plně věnoval svému životnímu tématu (účast čsl. letců v Anglii v bojích druhé světové války), které v období normalizace rozhodně nepatřilo k rádo viděným. Horečně pracoval ve vojenských archivech,vyhledával ještě žijící čsl. letce, sbíral jejich vzpomínky a osobní dokumenty, vedl své diplomanty k práci na monografických studiích o jednotlivých letcích apod. Vznikl tak jedinečný soubor několika desítek prací, uložený dnes v knihovně katedry, podávající pestrý a vyčerpávající obraz o podílu československých pilotů na vítězstvích britských Air Forces v druhé světové válce. Na tomto poli českého historického výzkumu byla Pavlicova role nezastupitelná.Tomáš Pavlica se mohl plně rozvinout jako zkušený vysokoškolský pedagog, oblíbený mezi studenty pro své encyklopedické znalosti, vstřícný a přátelský vztah. Konec tomu učinila nešťastná událost 16.února 2004, několik týdnů před jeho pětašedesátinami. (Milan Myška)

Panu učiteli z lásky a úcty 

Na vrchu hory Polední v Bystřici nad Olší byl 24. května 2014 na Mohylu české státnosti slavnostně uložen pamětní kámen, který je věnován vlastenci, historikovi, univerzitnímu pedagogovi a neúnavnému propagátorovi legionářských tradic, panu docentu PhDr. Tomáši Pavlicovi, CSc. Termín uložení byl vybrán cíleně v době stého výročí vzniku československých legií.

S myšlenkou zhotovit tento pamětní kámen přišli bývalí studenti, kolegové a přátelé Tomáše Pavlici, mezi které patří i příslušníci 71. motorizovaného praporu, nadporučík Radek Honzek a rotmistr Luboš Kratochvíl, které učil a kterým také vštěpoval lásku ke své rodné zemi. Ti se na oplátku, na důkaz úcty k tomuto vzácnému člověku, rozhodli zrealizovat svůj záměr.

Pamětní deska (foto P. Majer)

Ve zmíněnou květnovou sobotu nejprve vyjeli s neobvyklým nákladem z Hranic na Moravě do Bystřice nad Olší, kde až téměř pod vrcholem hory Polední (672 m. n. m.) museli 200 kg vážící vápenec s pamětní deskou vyložit. Polomy z nedávné vichřice jim nedovolily pokračovat dále automobilem. Kámen bylo třeba nejprve sundat z vozíku a pak s ním v zarostlém lesním terénu pomalu obejít vyvracené stromy až na místo.
Při slavnostním aktu vystoupila paní Doc. PhDr. Vlasta Čechová, CSc. s proslovem.
Plk.v.v. Petr Majer

Hoši, pokud se dostanete na můj blog, máte mé velké "děkuji" a já svému učiteli zapaluji3 komentáře:

  1. Velmi zajímavé a poutavé seznámení s osobností. ♥

    OdpovědětVymazat
  2. O takových lidech se jen málo ví a píše. Děkuji, že jsi nám ho přiblížila.

    OdpovědětVymazat
  3. Zajímavé povídání, díky

    OdpovědětVymazat

Toulky českou minulostí

Obrazy z havířovské výstavy

Tento příspěvek navazuje na 1. část rukodělných prací, které jsem nafotila na výstavě v CVA Havířov. Podívat se můžete ZDE .  Na výstavě jse...