Vítejte na mém blogu, přeji příjemnou pohodu a úspěšný den :-)

úterý 4. ledna 2022

Příběhy slavných značek: Petrof

 

Aby nám vše v novém roce šlo jako z partesu, dáme si nástroj - a ne ledajaký.

Petrof: Co se ve Vídni naučil, v Čechách dobře prodal. Mistr klavírník se ale uměl i dobře oženit. Na začátek si dejme  Měsíční sonátu: 
 

Sláva klavírů Petrof sahá do celého světa, hrají na ně klasici i jazzmani. Základy továrny postavil Antonín Petrof. V poctivém řemesle a rodinné tradici mistrů klavírníků dodnes pokračují jeho potomci, a to už po šest generací.

Za to, že se Antonín stal z vyučeného truhláře výrobcem klavírů, mohla pravděpodobně náhoda. Místní regenschori prý požádal jeho otce, aby mu opravil starý nábytek. Ten poslal synka, aby zakázku omrknul. Antonín měl oči jen a jen pro regenschoriho klavír.

A tak se stalo, že se v 18 letech vydal do Vídně do učení a naučil se vyrábět všechny součásti, ze kterých se klavír skládá. Byl uznán za „na slovo vzatého stavitele a ladiče pian“.

Po návratu do Hradce Králové, postavil v roce 1864 svůj první koncertní klavír vybavený tzv. vídeňskou mechanikou a přeměnil otcovu truhlářskou dílnu na dílnu klavírnickou. A dařilo se mu. K prvnímu nástroji zanedlouho přibyly další. A skvěle se prodávaly.

V roce 1865 dostal Antonín Petrof živnostenské oprávnění a stal se samostatným podnikatelem. A co víc, uměl se i dobře oženit. Vzal si Marii Götzovou, dceru majetného hradeckého koželuha.

Ta mu stála po boku a byla mu oporou nejen v rodinném životě, ale uměla se otáčet i ve firmě jakožto zdatná prokuristka a manželova zástupkyně. I její věno přišlo vhod.

Díky němu se úspěšně vzkvétající firma mohla přesunout do lepších a hlavně větších prostor. Antonín zakoupil pozemky a bývalý zájezdní hostinec na okraji města. V místě zvaném Na Brně vyrostla nová továrna.

Cesta k úspěchu: kvalita a inovace

Nadějný výrobce klavírů od počátku vsázel na kvalitu. Nebránil se technickému pokroku. Začal používat parní stroj, jako jeden z prvních českých podnikatelů zavedl ve svých dílnách elektrické osvětlení.

Jako první v Rakousku-Uhersku začal do svých nástrojů montovat litinové plnopancéřové rámy. Do nich se mnohem lépe upevňovaly a ladily struny, což zlepšovalo i celkový zvuk nástroje.

Roku 1880 firma Antonín Petrof – Fortepiano Fabrikation rozjíždí souběžně výrobu pianin. Pak začíná s výrobou vlastních klaviatur i mechaniky a stává se nezávislou na dodavatelích. Dokonce si buduje i vlastní pilu.

Petrof a synové

Když Antonínovi tři synové pobrali dostatek zkušeností, tatínek je zapojil do práce. Z firmy se stává veřejná obchodní společnost Antonín Petrof – továrna na piana. Je největším výrobcem klavírů v Rakousku-Uhersku a má už svoje stabilní místo na evropských trzích.

Mezi umělce, kteří šířili její slávu, patřil i jeden z nejznámějších hudebních skladatelů Gustav Mahler. V roce 1914, na prahu světové války, továrna slaví 50. výročí svého vzniku.